ЎЗБЕКИСТОНДА ФЕРМЕРЛАР МАМНУНМИ

УЗБЕКИСТОНДА КИШЛОК   ХУЖАЛИГИ  

МУСТАКИЛЛИКДАН  СУНГ

             Узбекистон жахонга уша совет даврлариданок узининг пахтаси билан бутун жахонга машхур булган. Хар йил дехконлар канча уринишмасин олинадиган хосилдорликнинг уша йили об-хавонинг  кандай келишига куп жихатидан боглик булади. Аксига олиб канча  килинган пешона тер, май Continue reading «ЎЗБЕКИСТОНДА ФЕРМЕРЛАР МАМНУНМИ»

ХОНОБОДДА АХВОЛ КАНДАЙ

Ёдгор Турлибеков            

 ХОНОБОДДА   АХВОЛ  КАНДАЙ? 

Хонабод уз  номи  билан  кадимда  хонлар  нигохи  тушган  ва  кадим  Насаф, хозирги  Карши  шахрига  ёнгинасида  жойлашган  ва  бугун  унга  хонлар  эмас,  президентлар  назари  тушган  бир  кишлокдир.  Хуш, бу Continue reading «ХОНОБОДДА АХВОЛ КАНДАЙ»

КАРИМОВ МАФКУРАСИ ҚУРБОНЛАРИ

УЗБЕКИСТОНДАГИ ДЕМОКРАТИЯ

КАРИМОВ   МАФКУРАСИНИНГ   КУРБОНИДИР

 

Мустакилликнинг бошидаёк  15 та   МДХ мамлакатлари    орасида Узбекистонда биринчи булиб, карнай-сурнайлар садоси остида, буюк келажакка чорловчи улугвор шиорлару, советлардагидан  хам  кучли мафкуравий  сиёсий курол яратилди. Шахсан мамлакат президенти   ташаббуси билан яратилган бу мафкуравий таргиботнинг  биринчи  варагини  Амир  Темур номи  билан   очилди. Уша   даврларни эсласангиз  хамма  хайрон,  харкун  хар  соатда  огзингиз  очиладиган   янгиликлар  тулиб-тошиб  ётарди.  Кимдир  узга   саёраликлар  билан сухбат  килибти дейилса,  бошкаси  бир  бола  каерга  бокса  уша  ер  ёниб  кетармиш   дерди. Continue reading «КАРИМОВ МАФКУРАСИ ҚУРБОНЛАРИ»

154 ВА 295 СОНЛИ КАРОРЛАР

Ёдгор Турлибеков    

154 ВА 295 СОНЛИ  КАРОРЛАР  ХАЛК  ХОТИРАСИДА АБАДИЙ  КОЛАДИ

2002 йил сентябрининг бошлариданок факат Тошкент эмас, республиканинг барча бозорлардаги савдо билан кун курувчи кишиларнинг утган ойлардаги 154 ва 295 Хукумат Карорлдаридан норози булган оломон  билан  милиция, солик ходимлари уртасида можаролар тугилди. Куп жойларда  Continue reading «154 ВА 295 СОНЛИ КАРОРЛАР»

02.12-УЗБЕКИСТОН МИЛИЦИЯСИГА БУГУН БИР НАЗАР

           Гарчанд советлар милицияси тугрисида уша даврлар шоири Владимир  Маяковский “Менинг милициям, мени куриклайди!”… деб  керилган  булса, бизнинг шоирлар хозирча жим, аммо баъзи кора  суз усталарининг онда-сонда: “Уз уйингни, узинг асра!” деб хитоб килаётганларини курганиннгизда, гуё милициямиз бугун: “бизлар сизларни курикламаймиз, узларингизни куриклайверинглар”  деяётгандай.

Бизларнинг давримизда   ундай  ва  бундай эди, хозирги ёшлар ёмон,  дея   айбларни баъзи карияларимиз ёшларга осонгина агдариб  куяколгани каби, чукур мулохазасиз айрим кишилар  хам   уйламай : “ милициямиз  ёмон ”  деб  куяколишади. Аслида  худди шундай гаплар йигилавериб,  бутун бир Узбекистон милициясининг   халк  олдидаги обруси  хозир  тушиб  кетган.  Continue reading «02.12-УЗБЕКИСТОН МИЛИЦИЯСИГА БУГУН БИР НАЗАР»

БАЁННОМА

«Ҳарбий хизматчилар ҳуқуқларининг таъминланиши юзасидан

ҳуқуқ ҳимояси мониторингини ўтказиш»

проектини амалга ошириш бўйича

 

БАЁННОМА

 

А. Грант бўйича мурожаат қилаётган ташкилот ҳақида маълумот

 

1. Адреси, телефон ва факс рақамлари, электрон почта адреси:

 

Қарши шаҳри, Казаков кўчаси, 58; тел.: (37522) 53-631;   Email: t_karaev@rambler.ru

 

2. Ташкилотнинг юридик мақоми, рўйхатдан ўтган вақти (ташкилот рўйхатдан ўтган бўлса, рўйхатдан ўтганлик ҳақидаги гувоҳноманинг нусхаси илова қилинади)

 

Ўзбекистон Инсон Ҳуқуқлари Жамияти (ЎИҲЖ) Қашқадарё вилояти бўлими (ҚВБ) рўйхатдан ўтмаган.

 

3. Проект раҳбари ҳақида маълумот (қисқача таржимаи ҳоли)

 

Турлибеков Ядигар – 2002 йил июль ойидан бери ЎИҲЖ ҚВБ нинг раиси, 1937 йилда туғилган, маълумоти – махсус ўрта, Тошкент алоқа политехникумини битирган. Маиший хизмат соҳасида электрон-хўжалик асбобларини таъмирлаш бўйича «Мовий экран» устахонасида (Тошкент, Сирдарё ва Жиззах вилоятларида) ишлаган. Қарши шаҳридаги №12 касб-техника билим юртида ўқитувчилик қилган.

 

4. Ташкилотнинг қисқача тарихи:

 

Ташкилот ўз фаолиятини қачон бошлаган? – ЎИҲЖ ҚВБ ўз фаолиятини 1992 йил март ойида бошлаган. Унинг биринчи раиси 1992 йилдан 2001 йилгача собиқ Ўзбекистон халқ депутати Шовриқ Рўзимуродов бўлган (у 2001 йили Ички ишлар вазирлиги ертўласида ўлдирилган). Ундан кейин журналист Тўлқин Қараев раислик қилган.

 

Ташкилот фаолиятининг асосий йўналишлари – Ижтимоий-сиёсий ҳаётнинг барча: сиёсий, ижтимоий, иқтисодий, маданий ва бошқа соҳаларида инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш. Инсон ҳуқуқлари бузилиши бўйича мониторинглар ўтказиш, улар хусусида маълумотномалар ҳамда бюллетеньлар чиқариш ва тарқатиш

 

Маблағлар манбаъи – Фуқаролар, ташкилотларнинг ихтиёрий хайриялари, халқаро донор ташкилотларнинг грантлари.            

 

           Б.   Лойиҳа баёни ва уни асослаш

 

1.             Масалани аниқлаштириш

 

Мустақилликка эришгач Ўзбекистон ҳукумати миллий армияни шакллантиришга шошилмади. Совет Иттифоқи тарқаб кетгандан кейин ҳам бир қанча вақт Ўзбекистонда Россиянинг армияси турди. Миллий армияни шакллантириш давомида Ўзбекистон ҳукумати совет армиясининг анъаналари, руҳи ва тартибларини армияда сақлаб қолди. Миллий армияда аскарлар орасида Низомга зид муносабатлар, тартибнинг ўта бўшлиги, зобитларнинг аскарлардан пул талаб қилиши, бошлиқлар орасида кенг тарқалган коррупция, порахўрлик ва бошқа иллатлар армия танасини емирмоқда.

Барча қисмларда аскарлар ҳуқуқлари бузилмоқда, уларнинг шаъни ва иззат-нафсини ерга уриш ва таҳқирлаш хавфли чегарага бориб етди. Армияда ўлим ҳоллари кўп учрайди. Булар аскарлар орасида носоғлом муҳитнинг кучайиши туфайли юз бермоқда.

ЎИҲЖ аъзолари фаолиятининг асосий йўналишларидан бири ҳарбийлар ҳуқуқларининг бузилиши юзасидан мониторинглар ўтказиш, мониторинг натижаларини кенг ошкор этиш лозим деб биламиз.

 

2.      ММақсадни ойдинлаштириш

 

Ушбу лойиҳани бажаришдан мақсад ҳарбийлар ҳуқуқларининг бузилиши фактларини тўплаш, қайта ишлаш, уларни маълумотномалар ва бюллетенлар кўринишида ва тарқатиш.

 

 

3.   Мақсадга эришиш воситалари

              

а)   Ҳаракат ҳудуди: Мониторинг Қашқадарё вилояти ҳудудида жойлашган ҳарбий қисмларда олиб борилади.

        

б)     стратегик мақсад:   Ўзбекистон миллий армиясида демократик ислоҳотлар ўтказишга ҳисса қўшиш.    

 

в) дастлабки таҳлил: Биз томонимиздан ҳарбий қисмларда инсон ҳуқуқлари соҳасидаги аҳволнинг ҳолати ҳақида талай материал тўпланган. Шу сабабли ушбу лойиҳани тўлиқ амалга оширишимизга шўбҳа йўқ .

    

г)     стратегия режаси:                

д)     Ишчи режа:  

 

                                  

4. Оценка проекта: значимость проекта, почему должна быть оказана финансовая     поддержка этому проекту, какие изменения данный проект может внести в развитие     Узбекистана.

 

Мы считаем, что национальная армия должна формироваться с учетом демографических параметров страны, наличия или отсутствия внешней военной угрозы, экономического и других потенциалов государства и т.д.   Узбекская национальная армия по многим своим параметрам не соответствует современным требованиям. В ней должны быть проведены глубокие демократические реформы.

Думаем, что наш проект способствует осуществлению таких целей, и целесообразно его профинансировать

 

5. Ожидаемый долгосрочный эффект проекта.   Ответ на этот вопрос отражен в предыдущем пункте.

 

В. Бюджет проекта.

 

                                  Описание затрат

Цена за единицу

   Количество

Продолжительность (месяцы)

Общая стоимость

1. Оплата работы: Руководитель проекта Ассистент по сбору информации

———————————-

ИТОГО:

 

     80 $

     55 $

      

           1

           1

 

12 месяцев

12 месяцев

         960 $

         660 $

 

—————–

       1620 $

 

2. Оборудования

 

Факсимиле

Сканера

Ксерокса

Модема

Принтера

Компьютера

Диктофон

Фотоаппарат

———————————

ИТОГО:

 

   300 $

   250 $

   800 $

   100 $

   350 $

   1000 $

   70 $

   50 $

————-

   2020 $

 

               1

               1

               1

               1

               1

               1  

               1

               1

 

 

         300$

         250$

         800$

         100$

         350$

         1000$

         70$

         50$

——————-

         2020 $

3. Другие затраты

 

Бумаги для печатающих устройств

 

Оплата связи Internet

 

Телефонные/Факсимильн&/

Почтовые платежи

———————————-

ИТОГО

 

100 $

 

1000 $

 

150 $

  

———–

1250 $

  

 

 

 

Один компьютер со связью Internet

 

12 месяцев

 

 

12 месяцев

 

12 месяцев

 

 

         100 $

 

 

         1000 $

 

         150 $

 

—————–

         1250 $

Общая стоимость проекта

 

 

 

         4890 $

 

Всего расходов:                                                                                            4890$

 

Запрашиваемая сумма                                                                                  4890$

 

 

            

1.         Сумма согласно Вашей заявки в Комиссию по Демократии. – Нет

 

2.         Другие предполагаемые источники финансирования.             – Не имеется

 

3.         Источники других видов поддержки проекта (материалы, оборудование, услуги) –Нет

 

 

Составитель проекта                                             Турлибеков Ядигар  

 

 

 

 

02.10-ИНСОНИЯТ УЧУН ХАВФЛИ КЕЛАЖАК

Ёдгор ТУРЛИБЕКОВ

 

11 сентябр   мудхишликлари –  инсоният  учун 

               хавфли  келажак    даракчисидир                       

 

Миллионлаб   йиллар  табиат  инсон  устидан  тула хукмронлик  килиб  келди. Инсон эса  хар канча  номакулчиликлар  килмасин, табиат мувозанатии  бузолмаган.  Аммо ХХ асрга келиб фан  ва  техниканинг   арифметик эмас, «геометрик прогресс» даражасидаги катта  тезлик   билан ривожланишга  эришилди.  Натижада инсоният хеч муболагасиз  эртаклардаги   муъжизавий  орзуларига эриша бошлади дейиш  мумкин.  Асфальт йуллар, газ, электр, телефон,  телевизор  ва  машина  каби   кулайликларнинг  биронтаси  хам  хатто  утган  асргача  булмаган  булса, хозир бировлар денгиз тагида туй килсалар, яна бошкалари космос саёхатига чикмокдалар, узок манзилларга  эса  укданда тез  учиб  етмокдалар. Continue reading «02.10-ИНСОНИЯТ УЧУН ХАВФЛИ КЕЛАЖАК»

02.07.07-НАВБАТДАН ТАШҚАРИ КОНФЕРЕНЦИЯ

2002 йил 7 июль

УИХЖ Кашкадарё вилоят булимининг навбатдан

ташкари утказилган конференция,

Б А Ё Н И

мажлис УИХЖ нинг вакили Жиззах ИХЖ нинг раиси Бахтиёр Хамроев раисилигида утиб УИХЖнинг шу кунларида олиб бораётган фаолияти ва келажакда олдинда турган вазифалар тугрисидаги унинг кичик кириш нутки билан очилади. Кенгаш ишининг кун тартибида эса, туртта масала курилиши эълон килинди ва унинг ишини ёритишда жамият аъзоси Зулфикор Мирзакулов котиб этиб сайланади. Continue reading «02.07.07-НАВБАТДАН ТАШҚАРИ КОНФЕРЕНЦИЯ»